Over mij

Mijn naam is Tamara Mentzel. Ik ben zo’n 20 jaar actief in de jeugdhulpverlening, waarvan de laatste 5 jaar als psychomotorisch kindertherapeut. Daarvoor heb ik pedagogische en psychosociale ondersteuning aan gezinnen binnen de jeugdzorg gegeven, waarvan vier jaar als schoolmaatschappelijk werker in het speciaal onderwijs. De reden van mijn overstap naar de psychomotorische kindertherapie, is dat ik zag hoeveel meer effect 'leren door doen' heeft op kinderen dan alleen maar 'praten over'.  

Ik heb een groot hart voor kinderen en jongeren en heb veel enthousiasme en energie, waarmee ik
graag met hen aan de slag ga. Ik vind het belangrijk om goed naar het individuele kind/jongere te kijken binnen zijn/haar context (gezin, school en vrije tijd) en daarop een uniek passende behandeling aan te bieden, door aan te sluiten bij de specifieke hulpvraag en de interessegebieden van de jeugdigen. 

Om kinderen en jongeren de best passende behandeling te bieden, vind ik het belangrijk te
beschikken over gedegen kennis en ervaring. Regelmatig overleg ik met collega’s om mijn
behandelingen tegen het licht te houden en waar nodig te verbeteren of aan te passen. Om mijn vakkennis op peil te houden, ben ik geregistreerd bij zowel CAT-kwaliteitstherapeuten als CAT-vergoedbaar (beiden onderdeel van het RBCZ), waarbij o.a. verplichte intervisie en verplichte cursussen (zowel op psychosociaal als psychomotorisch gebied) jaarlijks terugkomen. 


Naast mijn werk als psychomotorisch therapeut ben ik verbonden aan de Opleiding PMKT, waar ik
deel uitmaak van de Examencommissie en betrokken ben bij het ondersteunen van de afstudeerders bij het schrijven van hun scriptie en het doen van onderzoek. Naast dat het mooi is om te zien hoe nieuwe psychomotorisch therapeuten zich ontwikkelen, blijf ik op deze manier betrokken bij alle nieuwe inzichten op het vakgebied. 

Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling, zie: https://www.gatgeschillen.nl.