PMKT

Psychomotorische kindertherapie is een ervaringsgerichte therapie voor jeugdigen van 5-15 jaar die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. Te denken valt aan boos, opstandig gedrag of clownesk gedrag of juist teruggetrokken/angstig gedrag. Ook kunnen er problemen zijn op sociaal gebied of problemen met betrekking tot de executieve functies (zoals bijvoorbeeld opletten, concentreren, organiseren van taken etc.). De psychomotorisch kindertherapeut gaat op een speelse manier aan de slag met de jeugdige om op positieve wijze nieuwe gedragspatronen te leren, zodat hun zelfvertrouwen kan groeien en de interactie met hun omgeving verbetert. Dit gebeurt in een kleine gymzaal die de prikkelend is voor de speldrang
van de jeugdige. Te denken valt aan voetballen, basketballen, maar ook hutten bouwen, parcours
bouwen, trampoline springen, tekenen, slijm maken of zelfs een gezelschapsspel aan tafel. Dit is een kleine greep uit de activiteiten die gedaan kunnen worden, aansluitend bij het interessegebied van het kind en tegelijkertijd datgene waarin een kind de volgende stap in de sociaal-emotionele
ontwikkeling kan maken.

Een belangrijk onderdeel van de therapie, is dat ouders en school actief betrokken worden in het therapieproces. Dit kan door middel van oudergesprekken, gesprekken op school of een observatie van een kind op school. Dit zodat het gedrag van de jeugdige niet alleen verandert in de PMKT-ruimte, maar er ook daadwerkelijk een transfer van het geleerde plaatsvindt naar de thuissituatie en schoolsituatie van de jeugdige. Ouderbegeleiding


Tijdens het therapietraject zullen er regelmatig contacten plaatsvinden met de ouders. Dit niet alleen om samen de voortgang van de therapie te evalueren, maar ook kunnen opvoedings- of psychosociale vragen aan bod komen of kan de therapeut meegaan naar een gesprek op school. Het is belangrijk dat niet alleen het kind een stap vooruit maakt tijdens de therapie, maar dat de omgeving ook mee verandert in de nieuwe stappen die het kind gaat maken.